ฝาก-ถอน

การฝาก - ถอนเงิน

การฝากเงิน

1.โอนเข้าบัญชีธนาคาร (ในการฝาก-ถอนเงิน ลูกค้าจะต้องโอนเงินเป็นเศษสตางค์เข้ามา เช่น 500.10 บาท หรือ 1000.20 บาท เพื่อสะดวกในการตรวจสอบ)
2.ในกรณีที่ทีมงานตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่ามียอดเงินจำนวนดังกล่าวโอนเข้ามาทางทีมงานอาจร้องขอดู “สลิป” เพื่อยืนยัน หากท่านไม่มีหลักฐาน การโอน เงินดังกล่าว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบยอดเงินดังกล่าว จนกว่าทางทีมงานและท่านจะสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการโอนเงินเข้ามาจริง และทางทีมงาน ตรวจสอบจนพบยอดเงิน ทางทีมงานจึงจะเพิ่มยอดเงินให้กับบัญชีของท่านต่อไป
3.หลังจากที่ท่านได้โอนเงินแล้วเสร็จ กรุณาโทรยืนยันยอดเงินทันที เพื่อทางทีมงานจะได้ตรวจสอบยอดเงินของท่าน กรณีที่ทางทีมงานตรวจสอบพบ ยอดเงิน ของท่าน จะปรับยอดเงินในบัญชีภายในเวลาไม่เกิน 30 นาที (ถ้าเกินเวลาที่กำหนด กรุณาโทรเข้ามาสอบถาม)

การถอนเงิน

ในการถอนเงินออกจากบัญชีของท่านสมาชิก สมาชิกทุกท่านจำเป็นที่จะต้องยืนยัน Usernameและ ยอดเงินทั้งหมดให้ตรงกับที่มีอยู่ในบัญชี เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี ความถูกต้องและปลอดภัยกับบัญชีของท่านสมาชิกเอง

**ท่านสมาชิกสามารถเปิดบัญชี หรือ แจ้งยอดถอนเงินได้ ทุกวัน ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงกับเราได้ง่ายๆดังนี้**

ธนาคารชั้นนำที่ให้บริการ

การฝาก: ท่านสามารถทำรายการได้ตลอด 24 ชม. ทุกวันทำการ

การถอน: ตั้งแต่เวลา 22.00 - 22.30 ไม่สามารถทำรายการได้